Transparency International Nederland

Transparency International (TI) is een internationale non-gouvernementele organisatie gericht op de wereldwijde bevordering van integriteit, inzichtelijkheid en toerekenbaarheid van bestuur teneinde corruptie de wereld uit te bannen. TI is in 1993 opgericht en heeft haar hoofdzetel in Berlijn. De oprichtingsakte is in Nederland op het Ministerie van Buitenlandse Zaken getekend.

 

Op nationaal niveau bestrijden meer dan 100 ‘national chapters’ corruptie in eigen land. In Nederland is dat Transparency International Nederland (TI-NL), opgericht als een vereniging met leden. TI-NL is een Algemeen Nut Beogende Instelling met erkende ANBI-status. Klik hier om de website van TI-NL te bezoeken.

 

TI-NL richt zich op een wereld waarin de overheidsdiensten, de politieke wereld, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld én burgers vrij van corruptie zijn. Hierbij wordt sterk gekeken naar verbetering van integriteit, transparantie en verantwoording in de Nederlandse samenleving.

 

Door de gedeelde kennis en expertise van activisten, juristen, academici, accountants, technologen en anderen effectief in te zetten, beoogt TI corruptie zichtbaar te maken en daardoor beleidsmakers én burgers te stimuleren om zich voor een effectieve corruptiebestrijding in te zetten. Dat gebeurt onder andere door onderzoeken zoals het National Integrity System (NIS) onderzoek, het rapport ‘Kijken in de Spiegel’ over de pensioensector, door samenwerking met Transparency International Secretariat (TI-S) en andere chapters, door het publiceren van policy-papers over corruptiegevoelige kwesties, door voorlichting aan ministeries en de Tweede Kamer en door een actief mediabeleid.


Via 'Mijn Transparency International Nederland' van Banster kunnen leden van TI-NL hun gegevens inzien en wijzigen. Leden en derden kunnen zich bovendien via deze website inschrijven voor evenementen.


Word lid


Met uw lidmaatschap versterkt u de positie van TI-NL waardoor TI-NL meer invloed kan uitoefenen op regelgeving en beleid. Zo kan ook in Nederland integriteit, inzichtelijkheid, verantwoording worden bevorderd en corruptie worden tegengaan.


Leden ontvangen de nieuwsbrief INTEGRITIJD en krijgen de mogelijkheid twee keer per jaar deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering waar presentaties worden gehouden door interessante sprekers. Ook worden leden op de hoogte gehouden van door TI-NL georganiseerde symposia en conferenties en belangrijke publicaties van Transparency International. 


De contributie bedraagt € 50 per jaar en loopt over een kalenderjaar. Van leden wordt verwacht dat zij de Code of Conduct en de Verklaring van Visie, Waarden en Leidende Principes van Transparency International aanvaarden. Naar deze aanvaarding wordt expliciet gevraagd op het aanmeldformulier.

De ledencontributie (€ 50 per jaar) kan worden overgemaakt op bankrekening NL42 RABO 0350 0725 90 t.n.v. Transparency International Nederland. Indien u naast uw contributie een extra gift wenst over te maken stellen wij dat zeer op prijs. 

Welkom bezoeker
Wachtwoord vergeten?